NGTT is now Stellenbosch Theological Journal (STJ)

The Dutch Reformed Theological Journal (1959-2014) is now supplanted by the Stellenbosch Theological Journal (STJ). Over many a decade the NGTT has provided a platform for robust academic discourse. To ensure that this rich legacy continues to bear fruit the NGTT archives have been migrated to our new website.

Die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (1959-2014) sal voortaan bekend staan as die Stellenbosch Teologiese Joernaal (STJ). NGTT was vir vele dekades ’n tuiste waar teoloë in ’n lewende akademiese diskoers kon deelneem. Om hierdie ryke nalatenskap te laat voortleef is die NGTT argiewe verskuif na ons nuwe webtuiste.