Over many a decade the Dutch Reformed Theological Journal (1959-2014) – now supplanted by the Stellenbosch Theological Journal (STJ) – has provided a platform for robust theological discourse in which Southern African and international scholars have partaken. To ensure that this rich legacy continues to bear fruit the NGTT archives will gradually be made available here.

Die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (1959-2014) – voortaan bekend as die Stellenbosch Teologiese Joernaal (STJ) – was vir vele dekades ’n tuiste waar teoloë in Suider Afrika (maar ook vanuit die buiteland) in ’n lewende akademiese diskoers kon deelneem. Om hierdie ryke nalatenskap te laat voortleef sal NGTT argiewe stelselmatig hier gratis beskikbaar gestel word.