Verster, P, Universiteit van die Vrystaat, South Africa