Author Details

Coetsee, M.H, Universiteit van Wes-Kaapland, South Africa

  • Vol 52, No 3 (2011) - Articles
    Waar lê die diepste punt(e) van verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stemme daarteen binne die Ned Geref Kerk self?
    Abstract  PDF  EPUB