Van die redaksie

  • P. Coertzen Redakteur NGTT
Keywords: NGTT, Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, Van die redaksie

Abstract

Ontvang hiermee die tweede uitgawe van die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrifvir 2010. Baie dankie aan die skrywers vir hulle bydraes en mag u as leser groot baat vind by dieteologiese navorsing en nadenke wat in al die artikels neerslag gevind het.
Published
2012-02-01
Section
From the Editor