Vol 52, No 3 (2011)

Table of Contents

From the Editor

Die NGTT is nou ’n oopbron-vaktydskrif. PDF EPUB
Gerrit Brand

Articles

The Huguenots of South Africa in documents and commemoration PDF EPUB
P. Coertzen
’n Akademiese beoordeling van ’n vertaling van die Bybel in Afrikaans PDF EPUB
Y. Coetsee, C.H.J Van der Merwe
Waar lê die diepste punt(e) van verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stemme daarteen binne die Ned Geref Kerk self? PDF EPUB
M.H Coetsee, E.M. Conradie
Icon, love and the possibility of the other PDF EPUB
Auke Compaan
Die karakterisering van die Johannese Nikodemus: ’n narratologiese analise PDF EPUB
L.T.I. Herman
The distinctive nature of Calvin’s Institutes and certain motifs in his theology PDF Untitled () EPUB
I. John Hesselink
Op weg na ’n menswaardige samelewing? Die rol van teorievorming en wetgewing. PDF EPUB
Donald, J. Katts, N.N. Koopman
Exegetical checkmate – Isaiah 4:2a: person or plant? PDF EPUB
Hennie Kruger
Empowerment of the laity at congregational level: a case study of the Nkhoma CCAP congregation PDF EPUB
C.E.J. Msangaambe, H.J. Hendriks
Inner interreligious dialogue in global Christianity – a consideration of case studies from Korea and Southern Africa PDF EPUB
Retief Müller
The Binga Outreach: Towards intercultural mission in the Reformed Church in Zimbabwe PDF EPUB
Christopher Munikwa, H. Jurgens Hendriks
Models of “happiness” – A South African perspective PDF EPUB
P.J. Naudé
Kerkspieël – ʼn kritiese bestekopname PDF EPUB
W.J. Schoeman
A dialogue about the South African “here and now” with the legacies of the early church fathers as interlocutors PDF EPUB
Thomas J Smith
From the “rational soul” to an unbridled “trust in reason” PDF EPUB
D.F.M. Strauss
Kerk en samelewing in die dokumente “Kerk en samelewing” na 25 jaar PDF EPUB
P.J. Strauss
On becoming children: In conversation with Calvin on receiving and responding to the gift of faith amidst the reality of an insecure and traumatised world. PDF EPUB
A. Taljaard
Memories liberate the past PDF EPUB
C.H. Thesnaar
Die karakterisering van Pilatus in die Johannesevangelie PDF EPUB
D.F. Tolmie
Locus theologicus as volgende generasie argitektuur – kantaantekeninge tot die ontwerp van ʼn biografiese theologia habitus in die toekomstige werkplek. PDF EPUB
Jan-Albert Van den Berg
Kerk en Samelewing 25 jaar later: Was die kool die sous werd? PDF EPUB
J.M. Van der Merwe
Willie Jonker se Teologiese Etiek PDF EPUB
Anton A Van Niekerk
Om met nuwe oë na ander te kyk. Lukas-Handelinge oor 'n teologie van respek1 PDF EPUB
H.C. Van Zyl
Hemel en hel: ’n Sendingperspektief PDF EPUB
P. Verster
The Huguenot identity in 19th century music: The "Sechs Sprüche zum Kirchenjahr" by Felix Mendelssohn PDF EPUB
Robert Weeda
’n Beoordeling van die metodologiese uitgangspunte van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëls PDF EPUB
S.J. Zaaiman, E.J. Rautenbach
’n Vergelyking van die Ned Geref Kerk se Kerkspieëlvraelyste PDF EPUB
S.J. Zaaiman
Can we still be Reformed? A reflection on the Reformed tradition and South Africa’s modernity PDF EPUB
Willem Fourie
Establishing a stable society for the sake of ecclesiastical expansion in a frontier capital (King William’s Town) in the Eastern Cape: the pensioners and their village between 1855 and 1861 PDF EPUB
J.W. Hofmeyr, George S. Hofmeyr
Healing of the royal official’s son in John 4:46-54 PDF EPUB
Jan Van der Watt

Full Volume

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE TEOLOGIESE TYDSKRIF PDF EPUB
NGTT NGTTISSN 2226-2385 (online); ISSN 0028-2006 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help