Vol 52, No 1 (2011)

Table of Contents

From the Editor

Om ’n ou tradisie nuut voort te sit PDF
Gerrit Brand

Articles

Die gemeente as huishouding van God PDF
Christelle Bekker, H. Jurgens Hendriks
Die huishouding van God volgens Jakobus: Rolmodelle en vriendskap onderweg na ’n postpatriargale identiteit PDF
Christelle Bekker, J. Punt
Human dignity in the prophetic traditions: Upholding human worth in a context of dehumanisation PDF
L. Claassens, M. Juliana
The Huguenots of South Africa in history and religious identity PDF
P. Coertzen
All theology is natural theology: The hermeneutic necessity of natural theology? PDF
Ernst M. Conradie
The necessity of natural theology? In conversation with John Calvin on the human senses PDF
Ernst M. Conradie
Net maar diere? ʼn Tematiese oorsig van die plek van die diereryk in die skepping volgens geselekteerde Skrifgedeeltes PDF
Jannie Du Preez
Eksegeties-teologiese ondersteuning van die Belydenis van Belhar PDF
J.N.M. Hartney
Pentecostalism & schisms in the Reformed Church in Zambia 1996-2001; evidence from documentary sources PDF
H. Jurgens Hendriks, Lukas Soko
Boustene vir die toekoms van die NG Kerk (Deel III) PDF
J.W. Hofmeyr, P. Kruger
“Lewend en kragtig”? Die hermeneutiese dinamika en implikasies van (her)interpretasie in die Ou Testament PDF
Louis Jonker
Embodied leadership: Paradigm shifts in the leadership of a local URCSA congregation PDF
I. A. Nell
Die liggaam-van-Christus-metafoor: bediening van die AGSlidmaat PDF
J. M. Olwagen, A. P. J. Putter
Die rol van die kerk as een van die instellings in die samelewing wat mense moreel vorm PDF
N.C. Philander
Enkele opmerkings oor die gestaltes en oorsake van die morele probleme in Suid-Afrika PDF
N.C. Philander
Die kerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881-1915) PDF
Mary-Ann Plaatjies-Van Huffel
The last racially separated church in the Dutch Reformed family of churches: Constituting the Synod of the Evangelical Reformed Church in Africa PDF
Willem Saayman
Prediking in ’n multimedia-kultuur. Homiletiese beginsels vir ’n interaktiewe kommunikasiepraxis PDF
Guillaume Smit
Die betekenis van “godsdienstige organisasies” of “geloofsinstellings”: ’n regvergelykende perspektief PDF
E.H. Van Coller
Trinity, time and ecumenism in Robert Jenson’s theology PDF
Anné H. Verhoef
Robert Jenson’s ecumenical vision based on his Trinitarian thought PDF
Anné H. Verhoef
Nuwe tendense buite-om die erediens van die 21ste eeu. ʼn Beskrywende liturgie-historiese en hedendaagse verkenning PDF
C.A.S. Wepener
A discussion about difficulties of university education for Korean missionary children PDF
Hee-Kyung Youn, Julian C. Muller
Truth or reconciliation? A response to Theo de Wit PDF
Vasti Roodt
Facing evil: theological reflections PDF
Gerrit Brand

Full Volume

Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif PDF
NGTT NGTTISSN 2226-2385 (online); ISSN 0028-2006 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help